Alphen aan den Rijn in Cijfers

Meergezinswoningen %

Er worden twee typen woningen onderscheiden, eengezins (laagbouw) en meergezins (hoogbouw). Een woning heeft het type meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten, voorzover deze zijn voorzien van een buiten de bedrijfsruimte gelegen toegangsdeur. Alle overige woningen hebben het type eengezins.