Alphen aan den Rijn in Cijfers

Omgevingsadressendichtheid

De omgevingsadressendichtheid (OAD) van een buurt, wijk of gemeente is het gemiddeld aantal adressen per vierkante kilometer binnen een cirkel met een straal van één kilometer op 1 januari. Het CBS bepaalt op basis van de OAD de stedelijkheid van een gebied.