Alphen aan den Rijn in Cijfers

% Hernieuwbare elektriciteit

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. Bron: Rijkswaterstaat Klimaatmonitor