Alphen aan den Rijn in Cijfers

Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten)

Bruto gemeentelijk product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (>100) wordt geproduceerd. Bron: Atlas voor Gemeenten