Alphen aan den Rijn in Cijfers

% Voortijdig schoolverlaters VO + MBO

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs