Alphen aan den Rijn in Cijfers

Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen. Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs