Alphen aan den Rijn in Cijfers

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen. Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs