Alphen aan den Rijn in Cijfers

Voldoende toezicht naleving regels - niet eens, niet oneens

Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende stellingen? - De gemeente houdt voldoende toezicht op het naleven van regels