Alphen aan den Rijn in Cijfers

Sociaal eenzaam 65+ jr

Percentage ouderen 65+ jr dat volgens de schaal van De Jong-Gierveld een hoge score voor sociale eenzaamheid heeft. Onder sociaal eenzaam wordt verstaan dat het aantal of de kwaliteit van de persoonlijke relaties minder is dan gewenst.