Alphen aan den Rijn in Cijfers

Emotioneel eenzaam 65+ jr

Percentage ouderen 65+ jr dat volgens de schaal van De Jong-Gierveld een hoge score voor emotionele eenzaamheid heeft. Onder emotioneel eenzaam wordt verstaan dat men een gemis heeft aan intimiteit in persoonlijke relaties.