Alphen aan den Rijn in Cijfers

Huishoudens totaal

Stand per 1 jan. Het betreft hier particuliere huishoudens. Die bestaan uit één of meer personen die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Personen in instellingen zoals verpleeg-, verzorgings- en