Alphen aan den Rijn in Cijfers

Basisonderwijs is voldoende nabij - niet eens, niet oneens

Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende stellingen? - Basisonderwijs is voldoende nabij voor (mijn) kinderen